KESTEREN 0488 - 482 133 | OCHTEN 0344 - 642 300 | RHENEN 0317 - 796 000

huisregels

Huisregels

Huisregels apotheek de Bongerd en apotheek de Linge

Er zijn door de apotheek huisregels opgesteld, omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen en hebben als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd.

 

Normen en waarden

Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij onder andere:

  • Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  • Geef elkaar de ruimte voor een privégesprek.
  • Blijf van andermans eigendommen af.
  • Beschadig niets en niemand.
  • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

 

Aanstootgevend gedrag

De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten (na 3 waarschuwingen). Agressie, geweld en/of intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

 

Bellen/telefoneren

Mobiel bellen is alleen toegestaan als het betrekking heeft op uw medicatie.

 

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het (BHV) personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de kosten verhaald op de pleger. De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

 

Privacybeleid

In de apotheek wordt van u verwacht dat u de privacy van andere cliënten respecteert. Ook vragen we u de privacy van de apotheekmedewerkers te respecteren.

 

Filmen en fotografie

Medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming.

 

Legitimatie

In de apotheek kunnen wij u mogelijk om uw legitimatie vragen bij het afhalen van medicijnen.

 

Minder valide

In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

 

Onder invloed

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.

 

Parkeren

Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

 

Roken

Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

 

Honden

Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.