KESTEREN 0488 - 482 133 | OCHTEN 0344 - 642 300 | RHENEN 0317 - 796 000

Privacy Beleid

Privacybeleid apotheek de Bongerd en de Linge

Apotheek de Bongerd en de Linge verwerken gegevens om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming te vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • rechten van cliënten te respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor onder andere het verstrekken van medicatie, om contact met de cliënt op te nemen en om facturatie te verzorgen. Ook ten behoeve van personeels- en salarisadministratie worden persoonsgegevens vastgelegd.​ ​

Persoonsgegevens Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • BSN
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
 • medische gegevens
 • IBAN
 • informatie, die een cliënt invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
 • inloggegevens

 

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de farmaceutische zorgverlening worden gevraagd en vastgelegd. Onze medewerkers raadplegen gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Patiënten worden hiervan op de hoogte gebracht via de privacyverklaring op de website van de apotheek. Nieuwe cliënten worden hierover via de welkomstbrief geïnformeerd.